WOTU Rzeszów

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

a) Poradnia Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Przychodnia Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych

a) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Sekcja Administracyjno – Ekonomiczna  

Wewnętrzną organizację, szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora.